Održivi toalet.

Koristite platnene peškire – štitite životnu sredinu. Dobar primer.

Držač za platnene peškire Premium Dry od SALESIANER MIETTEX može poslužiti kao odlična vizitkarta. Ona nosi pečat naše garancije održivosti - i to sa dobrim razlogom. 

 

 • Vlaga, ostaci od sapuna i preostali bacili su dubinski odstranjeni i na način koji ne škodi koži
 • Očišćen i iskorišćen deo rolne peškira je higijenski izolovan
 • Iskorišćeni peškiri se menjaju i obrađuju i pritom ne nastaje otpad Bolje za sredinu.

Studija naručena od strane E.T.S.A. *) potvrđuje da sistem platnenih peškira ima jasne prednosti u odnosu na papirne ubruse. Ukupan uticaj sistema papirnih ubrusa na životnu sredinu je i do 2,5 puta veći od pamučnih peškira. Premium Dry je ekonomično i održivo rešenje.

*) Ekološka evaluacija Instituta za ekologiju Frajburg naručena od strane E.T.S.A. European Textile Services Association pod nazivom, „Ekološka evaluacija sistema za brisanje ruku:

pamučni peškiri u poređenju sa papirnim ubrusima“

Bele rolne za komercijalni sektor, plave za radni sektor


Garancija higijene.

Iskorišćene rolne se prikupljaju, obrađuju i dezinfikuju pomoću dokazanog hemo-termičkog procesa.

  • Visoko efikasno hemijsko čišćenje
  • Profesionalna obrada pod strogim higijenskim i ekološkim uslovima
  • Pouzdano preuzimanje i isporuka rolni platnenih peškira
  • Prosečno trajanje jedne rolne - 70 pranja.

 

Jasna podela rolni

U držaču za platnene peškire rolne za čiste i iskorišćene peškire su tačno odvojene. Nakon što se iskoristi 40 m tkanine, rolna se zamenjuje.

© SALESIANER MIETTEX GmbH