Zaštita podataka

Obaveza pružanja informacija

prema članu 13 GDPR

 

Identitet odgovorne osobe 

SALESIANER MIETTEX BOGSIM d.o.o.

Batajnički drum 23

11080 Beograd

Srbija

 

Podaci za obradu u svrhu

Obrađujemo lične podatke koji podležu sledećim kategorijama:

- podaci o kompaniji

- kontakt podaci

- podaci iz ugovora

- podaci o naplati

- podaci o narudžbi

 

Vaši podaci se prikupljaju u svrhu ispunjenja ugovora ili za sprovođenje ispunjenja predugovornih mera. Bez tih podataka ne možemo sklopiti ugovor sa Vama.

Svrha korišćenja podataka je obrada i prenos podataka u poslovnom odnosu, uključujući automatizovane i arhivirane tekstualne dokumente (kao što je korespondencija).

 

Primalac podataka

Osim toga, lični podaci se mogu proslediti i:

- bankama u svrhu naplate potraživanja

- pravnim zastupnicima u poslovnim slučajevima

- sudovima

- nadležnim upravnim vlastima, a posebno finansijskim

- kompanijama za naplatu dugovanja u slučaju neispunjavanja obaveza

- poslovnim partnerima koji učestvuju u isporuci

- osiguranje prilikom sklapanja ugovora o osiguranju za isporuku / uslugu ili pojavu osiguranog događaja

- državni zavod "Republički zavod za statistiku Srbije", zakonom predviđena državna statistika (javna služba)

- kupce (primaoci isporuka / usluga)

 

Dužina čuvanja podataka

Podaci se čuvaju do prestanka poslovnog odnosa ili do isteka roka koji se primenjuje na klijenta.

Garancija i zakonska zadržavanja; van toga, do prestanka bilo kakvih sudskih sporova u kojima su podaci neophodni kao dokaz. Brisanje Vaših podataka mora biti opravdano za SALESIANER MIETTEX Bogsim d.o.o.

 

Informacije i pravo otkazivanja

Bez postavljanja dodatnih pitanja ćete u bilo kojem trenutku dobiti besplatne informacije o Vašim sačuvanim podacima. Uvek možete blokirati, ispraviti ili izbrisati Vaše podatke.

U svakom trenutku možete opozvati saglasnost za prikupljanje i upotrebu podataka bez konkretnog razloga osim za podatke koji su nam potrebni za ispunjenje ugovora. Rado ćemo odgovoriti na sva dodatna pitanja koja bi Vas mogla interesovati u vezi sa našim pravilima o privatnosti i obradom Vaših podataka.
  

Molimo kontaktirajte nas na :

SALESIANER MIETTEX Bogsim d.o.o.

Batajnički drum 23

11080 Beograd

info@salesianer.rs

 

Pravo na žalbu nadzornoj službi

Ako smatrate da obrada Vaših podataka krši zakon o zaštiti podataka ili su Vaši podaci bili zloupotrebljavani u neku svrhu, možete poslati pritužbu nadzornoj službi . U Srbiji to je GDPR.