Higijena – važna potreba gostiju današnjice.

Sama čistoća više nije dovoljna. Higijena tekstila mora da bude po standardizovanim merilima.

Bolesti i epidemije se šire po svetu tako brzo kao nikad, posebno u zatvorenim prostorima sa velikom koncetracijom ljudi dok higijenski bepsrekoran veš u hotelu štiti goste od mogućih prenosa preko tekstila. 

 

Kod SALESIANER MIETTEX-a tekstili se obrađuju prema standardizovanim, dezinfikujućim postupcima pranja. To se vrši hemotermičkom dezinfekcijom na 70°C ili termičkom dezinfekcijom na 90°C.

 

Higijena  – jasna prednost na tržištu za hotelijerstvo i gastronomiju.

 

Jedan od najvažnijih razloga za lojalnost gostiju je higijena. Hotelijerstvo i gastronomija ističu se isključivo modernim tekstilima. Reprezentativna anketa gostiju turističkog magazina "ÖGZ" pokazala je, za one koji putuju iz hobija i one koji putuju službeno, sledeće:

 

Najvažniji kriterijum za rezervaciju hotela je  “Higijena”.

 

Za  92 posto ispitanika, higijena tekstila, posebno u segmentu posteljine i frotirskog veša, veoma je važna.

 

Veliki broj njih želi žig na hotelskom vešu koji potvrđuje higijenu što mi možemo da im omogućimo.

 

 

Potvrda pravog izbora za noćenje: Dobar i zdrav san u higijenski čistoj posteljini!

 

>

Potvrda pravog izbora za noćenje: Dobar i zdrav san u higijenski čistoj posteljini!

Potvrda pravog izbora za noćenje: Dobar i zdrav san u higijenski čistoj posteljini!

Već samim ulaskom u kupatilo, gostu se signalizira svest o higijeni: Ovde je higijena tema br. 1!

 

>

Već samim ulaskom u kupatilo, gostu se signalizira svest o higijeni: Ovde je higijena tema br. 1!

Već samim ulaskom u kupatilo, gostu se signalizira svest o higijeni: Ovde je higijena tema br. 1!

Preduzeća koja se odluče za higijenski trajno snabdevanje vešom, dobijaju odgovarajuće sertifikate i reklamna sredstva.

 

>

Preduzeća koja se odluče za higijenski trajno snabdevanje vešom, dobijaju odgovarajuće sertifikate i reklamna sredstva.

Preduzeća koja se odluče za higijenski trajno snabdevanje vešom, dobijaju odgovarajuće sertifikate i reklamna sredstva.

Prominentna pohvala prednosti higijenskog i trajnog snabdevanja tekstilom. SALESIANER MIETTEX brine o prisustvu ove teme u dotičnim medijima.

 

>

Prominentna pohvala prednosti higijenskog i trajnog snabdevanja tekstilom. SALESIANER MIETTEX brine o prisustvu ove teme u dotičnim medijima.

Prominentna pohvala prednosti higijenskog i trajnog snabdevanja tekstilom. SALESIANER MIETTEX brine o prisustvu ove teme u dotičnim medijima.

Očuvanje dušeka kroz sistem. Više udobnosti i sigurnosti tokom spavanja za goste.

1 Gornji materijal tekstila
2 Obloge koje aktivno dišu
3 Dušek

 

>

Očuvanje dušeka kroz sistem. Više udobnosti i sigurnosti tokom spavanja za goste.

1 Gornji materijal tekstila
2 Obloge koje aktivno dišu
3 Dušek

Očuvanje dušeka kroz sistem. Više udobnosti i sigurnosti tokom spavanja za goste.

1 Gornji materijal tekstila
2 Obloge koje aktivno dišu
3 Dušek

Barijera protiv tečnosti, specijalni tekstili otporni na grinje i mikrobe, aktivno disanje. Navlačenje posteljine je jednostavno. Čaršav se navlači preko zaštite dušeka.

 

opširnije >

>

Barijera protiv tečnosti, specijalni tekstili otporni na grinje i mikrobe, aktivno disanje. Navlačenje posteljine je jednostavno. Čaršav se navlači preko zaštite dušeka.

Barijera protiv tečnosti, specijalni tekstili otporni na grinje i mikrobe, aktivno disanje. Navlačenje posteljine je jednostavno. Čaršav se navlači preko zaštite dušeka.

opširnije >

I presvlake mogu da se zaštite. Prekrivač se navlači preko zaštitne presvlake.

 

>

I presvlake mogu da se zaštite. Prekrivač se navlači preko zaštitne presvlake.

I presvlake mogu da se zaštite. Prekrivač se navlači preko zaštitne presvlake.

Faktori kao što su prvoklasna oprema, dobra zvučna izolacija, opsežna ponuda za odmor i visok nivo usluge, nisu dovoljni. Gosti i inspekcija hotela sve više polažu na kvalitet higijene. Ocena sa zvezdicama "WKO" - hotela sa zvezdicama stavlja u prednji plan zaštitu za dušek i presvlaku. Kvalitetna oprema, zahteva kvalitet klasifikacije. Jednostavne "Molton i Kalmuck" podloge nisu dovoljne, traže se zaštitne presvlake koje mogu da se iskuvavaju ili peru hemotermički sa pravim dejstvom barijere. Specijalni tekstili sa garancijom higijene: SALESIANER MIETTEX već duže vreme vodi računa o najvišem kvalitetu i svojim klijentima pruža zaštitu za dušeke i presvlake najvišeg kvaliteta sa garancijom za higijenu i trajnost. Zaštitne presvlake sa aktivnim disanjem od specijalnih tekstila pružaju više udobnosti za spavanje i sigurnost za goste. Obezbeđuju zaštitu  protiv tečnosti, grinja i mikroba. Na radost Housekeeping-Management-a, rukovanje je jedostavno, nameštanje kreveta lako.

© SALESIANER MIETTEX GmbH