Upravljanje kvalitetom kao osnov za pouzdane činjenice.

Primenjena higijena označava maksimalne performanse tehnike i logistike.

SALESIANER MIETTEX obrađuje svakodnevno preko 350 tona veša. Standardizovani postupci u pranju i stroge kontrole, tako da je naša tehnika pranja ujedno i garancija za bezbednost higijenu.

 

Bezbednost navedenih postupaka i odličan kvalitet higijene su:

  • Navedeni procesi pranja sa dezinfekcijom
  • Odvajanje čiste strane, od zaprljane strane, na odgovarajući način.
  • Mere higijene u pogonu (dezinfekcija ruku, površina i higijenski obrađena radna odeća itd.)
  • Obuka zaposlenih o temama higijene, bezbednosti i kvaliteta.

 

Moderan menadžment u znaku kvaliteta i ekologije - sa relevantnim sertifikatima i higijenom.

ISO 9001 upravljanje kvalitetom
ISO 13485 preko sistema za upravljanje kvalitetom za medicinske proizvode
EN 14065 Sistem upravljana higijenom (RABC)
ISO 14001 Ekološki menadžment
BS OHSAS 18001 Sistem za upravljanje bezbednošću 

Smernice za perionice koje obrađuju bolnički veš; smernica  EN 14065 „tekstili obrađeni u perionicama – sistem za kontrolu BIO kontaminacije“, navedeni postupci dezinfekcije  (npr. ÖGHMP), ispitivanja i nadzor vrše se preko nezavisnih institucija: medicinski fakultet Beč; medicinski fakultet  Innsbruck; Institut za primenjenu higijenu Graz; wfk Institut za istraživanje za tehnologiju čišćenja  e.V., Krefeld; Quality Austria (upravljanje kvalitetom, ekološki menadžment); DQS (medicinski proizvodi); INTEX, Udruženje industrije za servis tekstila.

Sinteza higijene i trajnosti je određujući faktor za vođenje preduzeća.

U roku od jedne decenije, optimizacijom procesa u  SALESIANER MIETTEX-u, smanjena je potrošnja energije po jednom kilogramu veša, za oko 30 posto. Potrošnja vode smanjena je za oko 40 odsto, te je drastično smanjena i primena supstanci aktivnih u pranju.

SALESIANER MIETTEX je kao prva industrijska perionica u Evropi u skladu sa međunarodnom smernicom  ISO 50001:2011 dobila sertifikat za sisteme za upravljanje energijom. Ono što je započeto jednim preduzećem, proširuje se u okviru sertifikata matrice na sva preduzeća. 

 

 

© SALESIANER MIETTEX GmbH