Pravilno postupanja sa stonim i hotelskim rubljem štedi mnogo novca.

Tekstil je vredno sredstvo i stoga Vam SALESIANER MIETTEX pomaže da ga odgovorno koristite.

 

Uprkos svim tehničkim ispitivanjima i kontrolama u modernom menadžmentu tekstila je i dalje prisutan ljudski faktor. Pravilno korišćenje tekstila se ne može predvideti i zato je neophodna obuka i podizanje svesti. Mi vam obezbeđujemo oboje. Pritom nam pomaže višedecenijsko iskustvo i aktivna razmena informacija sa domaćicama i menadžerima restorana. Ovo bogatstvo iskustva koristimo sistematski. Takođe organizujemo i obuku u okviru kompanije.

© SALESIANER MIETTEX GmbH