Naš uspeh-Vaša šansa

Za inicijativnu prijavu za posao, obratite se Salesianer-preduzeću.

Kontakte ćete naći na našem linku kontakt.
Za detaljnije informacije o pozicijama kontaktirajte na: l.glodjevic@salesianer.rs

 

Aktuelni poslovi kod  SALESIANER MIETTEX-a Bogsim d.o.o.

  • radnik u perionici

© SALESIANER MIETTEX GmbH