Upravljanje kvalitetom, međunarodna saradnja i odlični rezultati.

Higijenski besprekorna priprema tekstila postaje sve važnija. Integrisani sistemi upravljanja kvalitetom, ekologijom i higijenom spadaju u važne faktore u mnogim oblastima.

 

Kvalitet koji pružamo našim klijentima je besprekoran. Reč je o rezultatu odgovarajućih procesa SALESIANER MIETTEX sistema.

Upravljanje kvalitetom

Nas zastupaju imena stručnjaka za tekstil koja su zastupljena u svim nacionalnim Udruženjima za kvalitet i normiranje kvaliteta na međunarodnom nivou.

 

 

Upravljanje kvalitetom

>

Upravljanje kvalitetom

Nas zastupaju imena stručnjaka za tekstil koja su zastupljena u svim nacionalnim Udruženjima za kvalitet i normiranje kvaliteta na međunarodnom nivou.

Nas zastupaju imena stručnjaka za tekstil koja su zastupljena u svim nacionalnim Udruženjima za kvalitet i normiranje kvaliteta na međunarodnom nivou.

Nagrade

Rado prihvatamo nove izazove, učestvujemo u takmičenjima i organizujemo interna druženja unutar salesianer tima.

 

 

Nagrade

>

Nagrade

Rado prihvatamo nove izazove, učestvujemo u takmičenjima i organizujemo interna druženja unutar salesianer tima.

Rado prihvatamo nove izazove, učestvujemo u takmičenjima i organizujemo interna druženja unutar salesianer tima.

Saradnje

U saradnji sa kompetentnim institutima u zemlji i inostranstvu ostajemo dosledni vremenu:

 

ISO 14001 upravljanje ekologijom
ISO5001 Upravljanje energijom – sertifikat za prvo preduzeće koje iznajmljuje tekstil u Evropi
ISO 9001 Upravljanje kvalitetom
ISO 13485 Sistem za upravljanje kvalitetom za medicinske proizvode
ISO 14001 upravljanje ekologijom
ISO 50001 upravljanje energijom
BS-OHSAS 18001 Sistemi za upravljanje radom i zaštitom na radu
Smernice za perionice koje obrađuju veš iz bolnica
EN 14065 Sistem za upravljanje higijenom (RABC)
Spisak postupaka za dezinfekciju  (npr. rki; ÖGHMP)
Higijenski pasoš (ÖGZG)
Sertifikat za performanse (ÖGZG)
Ispitivanja i nadzor
Medicinski fakultet u Beču;
Medicinski fakultet u Insbruku;
Institut za primenjenu higijenu  Graz;
wfk Institut za istraživanje za tehnologiju čišćenja  e.V., Krefeld;
INTEX, Udruženje industrije tekstila  Service e.V.
Austrijko Udruženje za oznake kvaliteta (ÖGZG)

OP tekstili ispunjavaju  EU-smernicu  93/42/EWG za medicinske proizvode i Zakon o medicinskim proizvodima  (MPG) od  29.11.96 i EN 13785 i dobijaju sertifikat prema strogim merilima u Austriji.

čitaj dalje >

Saradnje

>

Saradnje

U saradnji sa kompetentnim institutima u zemlji i inostranstvu ostajemo dosledni vremenu:

ISO 14001 upravljanje ekologijom
ISO5001 Upravljanje energijom – sertifikat za prvo preduzeće koje iznajmljuje tekstil u Evropi
ISO 9001 Upravljanje kvalitetom
ISO 13485 Sistem za upravljanje kvalitetom za medicinske proizvode
ISO 14001 upravljanje ekologijom
ISO 50001 upravljanje energijom
BS-OHSAS 18001 Sistemi za upravljanje radom i zaštitom na radu
Smernice za perionice koje obrađuju veš iz bolnica
EN 14065 Sistem za upravljanje higijenom (RABC)
Spisak postupaka za dezinfekciju  (npr. rki; ÖGHMP)
Higijenski pasoš (ÖGZG)
Sertifikat za performanse (ÖGZG)
Ispitivanja i nadzor
Medicinski fakultet u Beču;
Medicinski fakultet u Insbruku;
Institut za primenjenu higijenu  Graz;
wfk Institut za istraživanje za tehnologiju čišćenja  e.V., Krefeld;
INTEX, Udruženje industrije tekstila  Service e.V.
Austrijko Udruženje za oznake kvaliteta (ÖGZG)
OP tekstili ispunjavaju  EU-smernicu  93/42/EWG za medicinske proizvode i Zakon o medicinskim proizvodima  (MPG) od  29.11.96 i EN 13785 i dobijaju sertifikat prema strogim merilima u Austriji.

U saradnji sa kompetentnim institutima u zemlji i inostranstvu ostajemo dosledni vremenu:

ISO 14001 upravljanje ekologijom
ISO5001 Upravljanje energijom – sertifikat za prvo preduzeće koje iznajmljuje tekstil u Evropi
ISO 9001 Upravljanje kvalitetom
ISO 13485 Sistem za upravljanje kvalitetom za medicinske proizvode
ISO 14001 upravljanje ekologijom
ISO 50001 upravljanje energijom
BS-OHSAS 18001 Sistemi za upravljanje radom i zaštitom na radu
Smernice za perionice koje obrađuju veš iz bolnica
EN 14065 Sistem za upravljanje higijenom (RABC)
Spisak postupaka za dezinfekciju  (npr. rki; ÖGHMP)
Higijenski pasoš (ÖGZG)
Sertifikat za performanse (ÖGZG)
Ispitivanja i nadzor
Medicinski fakultet u Beču;
Medicinski fakultet u Insbruku;
Institut za primenjenu higijenu  Graz;
wfk Institut za istraživanje za tehnologiju čišćenja  e.V., Krefeld;
INTEX, Udruženje industrije tekstila  Service e.V.
Austrijko Udruženje za oznake kvaliteta (ÖGZG)
OP tekstili ispunjavaju  EU-smernicu  93/42/EWG za medicinske proizvode i Zakon o medicinskim proizvodima  (MPG) od  29.11.96 i EN 13785 i dobijaju sertifikat prema strogim merilima u Austriji.

čitaj dalje >

© SALESIANER MIETTEX GmbH