Uprava

SALESIANER MIETTEX je austrijsko tradicionalno preduzeće koje se razvilo u vodećeg ponuđača na tržištu za usluge iznajmljivanja tekstila u zemljama: Austriji, Mađarskoj, Sloveniji i Rumuniji, u Češkoj, Slovačkoj, Hrvatskoj i Poljskoj gde spada u najveće ponuđače.

Vlasnici

Christine Krautschneider
Predsjenica nadzornog odbora
Tel.: +43 1 98 132-0
E-Mail: office@salesianer.com

Mag. Thomas Krautschneider
Direktor - akcionar
Tel.: +43 1 98 132-0
E-Mail: t.krautschneider@salesianer.com

Uprava

Mag. Thomas Krautschneider
Direktor - akcionar
Tel.: +43 1 98 132-0
E-Mail: t.krautschneider@salesianer.com

 

 

 

 

 

© SALESIANER MIETTEX GmbH