Извините, али ставка "offcanvas-col1" не постоји.

Извините, али ставка "offcanvas-col2" не постоји.

Извините, али ставка "offcanvas-col3" не постоји.

Извините, али ставка "offcanvas-col4" не постоји.

SR

SALESIANER ponovo lider među kompanijama

Leitbetriebe Austria („Lider među austrijskim kompanijama“) ponovo je odlikovao firmu SALESIANER kao izuzetnu kompaniju.

Prilikom prvog ovogodišnjeg okupljanja vodećih preduzeća Austrije, lider među preduzećima u oblasti menadžmenta tekstilne robe, SALESIANER MIETTEX, ponovo je dobio sertifikat kao vodeće austrijsko preduzeće. Direktorka Leitbetriebe Austria Monika Rintersbaher (Monica Rintersbacher) predala je odlikovanje prokuristi Tomasu Hadleru (Thomas Hadler). Kao vodeće preduzeće se, po okončanom sveobuhvatnom procesu sertifikovanja, odlikuju uzorna preduzeća opredeljena ka održivom uspehu preduzeća, inovativnosti i društvenoj odgovornosti.

„Vodeća preduzeća su uzorna preduzeća domaće privrede. Ona se suočavaju sa urgentnim izazovima privrednog života, poput digitalizacije i nedostatka radne snage. Sa svojom konsekventnom usmerenošću ka društvenoj odgovornosti, održivosti i ispravnom odnosu prema svim zainteresovanim stranama, ova preduzeća su pokretačka snaga domaće privrede. Drago mi je što naša filozofija vodećih preduzeća nalazi sve snažnije uporište među austrijskim firmama”, rekla je gospođa Rintersbaher. Leitbetriebe Austria nudi izuzetnim preduzećima domaće privrede jedinstvenu platformu za razmenu iskustava i informacija izvan granica jednog sektora i jedne pokraijine. „Zajednički pomeramo granice kako bismo ojačali razvoj austrijske privrede”, kazala je Monika Rintersbaher.

 

Slike i tekst: Leitbetriebe Austria

Nazad

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close