12. novembar 2019

Clusterland Award za SALESIANER

Već osmi put je dodeljeno priznanje za kooperaciju među kompanijama, Clusterland Award. Godine 2019. nagradu je dobio zajednički projekat TEX2MAT u kojem je kao kooperacioni partner aktivno učestvovala i firma SALESIANER.

 

Recikliranje umesto deponije smeća

Stari tekstil uglavnom završava na deponijama ili u pećima za spaljivanje. Projektom reciklaže materijala želimo se suprotstviti rasipanju dragocenih resursa. U firmi SALESIANER se stvaraju velike količine ovakve robe prilikom zamene posteljine od mešavine pamuka i poliestera. Glavni izazov u recikliranju predstavlja sastav mešovitih tkanina, kod kojih je tehnički veoma teško sprovodivo precizno razdvajanje različitih tipova vlakana. Neophodno je potpuno izdvajanje pamučnih od ostalih materijala, s obzirom na njihove različite hemijske osobine kao i na dalju obradu polivlakana.

 

Inovativni postupak u austrijskoj privredi

Cilj je bio razvoj nove metode koja omogućuje ponovnu upotrebu tekstilnih ostataka (pamučnih i poliesterskih vlakana). Suština je u tome da se zaokruži ciklus kruženja materijala, od jedne do druge sirovine, i obezbedi ponovno korišćenje „novodobijenih sirovina“. Rezultati kojima se raspolaže posle projektne faze, koja je potrajala godinu i po dana, veoma su obećavajući. Smatra se da nova metoda, koja je trenutno u fazi ispitivanja, predstavlja smernicu za dalji razvoj austrijske tekstilne industrije.

 

Kooperacija kao ključ razvoja

I Thomas Gittler, direktor Sektora za informacioni menadžment (IMS) u firmi SALESIANER, vidi dugoročne prednosti za tekstilnu industriju: „Spajanje različitih kompanija s raznovrsnim tehnologijama pokazalo je kakav se pozitivni pomak može ostvariti ovakvom kooperacijom. Naravno, moraju se sprovesti i ostali koraci koji bi doveli do daljeg poboljšanja rezultata. Ipak, veoma sam zadovoljan dosadašnjim tokom saradnje i, naravno, radujem se što je Tex2Mat odlikovan nagradom Clusterland Award 2019.“

 

Weitere Informationen zum Clusterland Award finden Sie hier