19. april 2016

Stapanje austrijskih društava

Početkom 2018 je firma SALESIANER preuzela šest kompanija poslovne grupe Wozabal/Umlauft.

Posle uspešno sprovedene integracije, ova preduzeća su se spojila sa firmom SALESIANER MIETTEX, s pravnim dejstvom od 31. 3. 2019. godine. Osim zajedničkog nastupa na tržištu, ovim je ojačan položaj grupacije SALESIANER kao tržišnog lidera i predvodnika u pogledu kvaliteta.