Obaveza pružanja informacija

prema članu 13 GDPR

 

Identitet odgovorne osobe :

 

SALESIANER MIETTEX BOGSIM d.o.o.

 

Batajnički drum 23

 

11080 Beograd

 

Srbija

 

 

Podaci za obradu u svrhu:

 

obrađujemo lične podatke koji podležu sledećim kategorijama:

 

- podaci o kompaniji

 

- kontakt podaci

 

- podaci iz ugovora

 

- podaci o naplati

 

- podaci o narudžbi

 

 

Vaši podaci se prikupljaju u svrhu ispunjenja ugovora ili za sprovođenje ispunjenja predugovornih mera. Bez tih podataka ne možemo sklopiti ugovor sa Vama.

 

Svrha korišćenja podataka je obrada i prenos podataka u poslovnom odnosu, uključujući automatizovane i arhivirane tekstualne dokumente (kao što je korespondencija).

 

Primalac podataka:


Osim toga, lični podaci se mogu proslediti i:

 

- bankama u svrhu naplate potraživanja


- pravnim zastupnicima u poslovnim slučajevima


- sudovima


- nadležnim upravnim vlastima, a posebno finansijskim

 

- kompanijama za naplatu dugovanja u slučaju neispunjavanja obaveza


- poslovnim partnerima koji učestvuju u isporuci


- Osiguranje prilikom sklapanja ugovora o osiguranju za isporuku / uslugu ili pojavu osiguranog događaja


- državni zavod "Republički zavod za statistiku Srbije", zakonom predviđena državna statistika (javna služba)


- kupce (primaoci isporuka / usluga)

 

Dužina čuvanja podataka:

 

Podaci se čuvaju do prestanka poslovnog odnosa ili do isteka roka koji se primenjuje na klijenta.


Garancija i zakonska zadržavanja; van toga, do prestanka bilo kakvih sudskih sporova u kojima su podaci neophodni kao dokaz. Brisanje Vaših podataka mora biti opravdano za SALESIANER MIETTEX Bogsim d.o.o.

 

Informacije i pravo otkazivanja:


Bez postavljanja dodatnih pitanja ćete u bilo kojem trenutku dobiti besplatne informacije o Vašim sačuvanim podacima. Uvek možete blokirati, ispraviti ili izbrisati Vaše podatke.


U svakom trenutku možete opozvati saglasnost za prikupljanje i upotrebu podataka bez konkretnog razloga osim za podatke koji su nam potrebni za ispunjenje ugovora. Rado ćemo odgovoriti na sva dodatna pitanja koja bi Vas mogla interesovati u vezi sa našim pravilima o privatnosti i obradom Vaših podataka.
  

Molimo kontaktirajte nas na :

 

SALESIANER MIETTEX Bogsim d.o.o.

 

Batajnički drum 23

 

11080 Beograd

 
info@salesianer.rs

 

Pravo na žalbu nadzornoj službi:


Ako smatrate da obrada Vaših podataka krši zakon o zaštiti podataka ili su Vaši podaci bili zloupotrebljavani u neku svrhu, možete poslati pritužbu nadzornoj službi . U Srbiji to je GDPR.

© SALESIANER MIETTEX GmbH