Logistika, bezbednost i udobnost – glavni prioritet u operacionoj sali.

 

Hirurški tekstil za višekratnu upotrebu je stvar izbora.

 

Kvalitetni materijali visoke tehnologije ispunjavaju sve uslove i standarde za sterilne hirurške proizvode i podržani su redovnim proverama procesa od strane ovlašćenih lica i u skladu sa važećim standardima.

 

  • Direktiva EU 93/42/EEZ za medicinske proizvode 
  • Zakon o medicinskim sredstvima (MPG)
  • EN 13485
  • EN 13795

Zakon o medicinskim sredstvima reguliše i kvalitet čišćenja: „Nedavno očišćen medicinski aparat se smatra jednakim novom aparatu.“ §2 (1) MPG – svaka isporuka prerađenog seta je istog kvaliteta kao i novi proizvod.

Udobnost nošenja u operacionoj sali

Istraživanja potvrđuju visok nivo udobnosti tekstilne hirurške opreme. Diagram pokazuje da je temperatura srca čak i pri spoljnoj temperatura od 25°C u prihvatljivim granicama –  ukoliko odeća diše. Ukoliko odeća ne diše , može doći do brzog porasta temperature i nakon graničnog perioda od 133 minuta dostiže se kritična granica od 38,2°C. Povišena temperatura predstavlja ogroman fiziološki teret: malaksalost, toplotni stres, smanjenu sposobnost koncentracije i veliku opasnost od povećanog znojenja.

 

 

Osigurana logistika

Svaki hirurški set se prilikom pakovanja osigurava bar-kod etiketom. Zahvaljujući mogućnosti praćenja obezbeđena je visoka transparentnost. To znači da se svaki ciklus pripreme sistematski zapisuje i da se svaki artikal tokom svog radnog veka neprestano prati. Opremanje, tip, količina i redosled delova su tačno definisani.

Sigurnosne prednosti

  • Pravovremena isporuka
  • Odgovarajući artikal
  • Tačna količina
  • Pravilan redosled

Hirurška bezbednost

© SALESIANER MIETTEX GmbH