Mogućnost višekratne upotrebe – ključ održivog zdravstvenog sistema

Nudimo hirurški tekstil za višekratnu upotrebu.

  • Austrija je svetski lider u proizvodnji hirurškog tekstila za višekratnu upotrebu
  • Mogućnost višekratne upotrebe štiti klimu i sprečava nastanak otpada
  • Maksimalna bezbednost za pacijente i najbolji uslovi rada za lekare
  • Ekološka optimizacija je takođe i ekonomski opravdana

 

Dr. Philipp u kratkim crtama objašnjava: 

„Ekološki odgovorno i održivo upravljanje u zdravstvu je nezamislivo bez konstantnog forsiranja sistema za višekratnu upotrebu “.

 Kao predsednik industrijskih perionica on je 2013. godie u okviru jedne konferencije za štampu Privredne komore Austrije predstavio studiju o proceni uticaja na životnu sredinu pod nazivom „Ekološka evaluacija hirurških tekstila:

 „Iako nam sam zdrav razum kaže da su sistemi za višekratnu upotrebu održiviji i ekološki prihvatljiviji od proizvoda za jednokratnu upotrebu, sada su ekološke prednosti i naučno potkrepljene.“ 

 

Mogućnost ponovnog korišćenja - bolja zaštita životne sredine

 

Efekat staklene bašte, poznat i kao karbonski otisak predstavlja važan ekološki faktor. Agencija za zaštitu životnu sredine "Denkstatt" vrši poređenje uticaja hirurškog tekstila za višekrutnu potrebu na životnu sredinu u odnosu na proizvode za jednokratnu upotrebu i dolazi do sledećih rezultata:

 

Karbonski otisak – emisija CO2 hirurškog tekstila za višekratnu upotrebu je upola manji nego kod proizvoda za jednokratnu upotrebu. 

Sistem za višekratnu upotrebu pokazuje znatno manji potencijal eutrofikacije. Proizvodi za jednokratnu upotrebu izazivaju 35 % više.

 

 

© SALESIANER MIETTEX GmbH