Извините, али ставка "offcanvas-col1" не постоји.

Извините, али ставка "offcanvas-col2" не постоји.

Извините, али ставка "offcanvas-col3" не постоји.

Извините, али ставка "offcanvas-col4" не постоји.

RS

Stapanje austrijskih društava

Početkom 2018 je firma SALESIANER preuzela šest kompanija poslovne grupe Wozabal/Umlauft.

2018 2a7717f9

Posle uspešno sprovedene integracije, ova preduzeća su se spojila sa firmom SALESIANER MIETTEX, s pravnim dejstvom od 31. 3. 2019. godine. Osim zajedničkog nastupa na tržištu, ovim je ojačan položaj grupacije SALESIANER kao tržišnog lidera i predvodnika u pogledu kvaliteta.

Nazad

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close