Извините, али ставка "offcanvas-col1" не постоји.

Извините, али ставка "offcanvas-col2" не постоји.

Извините, али ставка "offcanvas-col3" не постоји.

Извините, али ставка "offcanvas-col4" не постоји.

RS

Zaštita podataka

Identität des Verantwortlichen

Obaveza pružanja informacija
prema članu 13 GDPR

Identitet odgovorne osobe

SALESIANER MIETTEX BOGSIM d.o.o.
Batajnički drum 23
11080 Beograd
Srbija

 

Podaci za obradu u svrhu

Obrađujemo lične podatke koji podležu sledećim kategorijama:

 • podaci o kompaniji
 • kontakt podaci
 • podaci iz ugovora
 • podaci o naplati
 • podaci o narudžbi

Vaši podaci se prikupljaju u svrhu ispunjenja ugovora ili za sprovođenje ispunjenja predugovornih mera. Bez tih podataka ne možemo sklopiti ugovor sa Vama.

Svrha korišćenja podataka je obrada i prenos podataka u poslovnom odnosu, uključujući automatizovane i arhivirane tekstualne dokumente (kao što je korespondencija).


Primalac podataka

Osim toga, lični podaci se mogu proslediti i:

 • bankama u svrhu naplate potraživanja
 • pravnim zastupnicima u poslovnim slučajevima
 • sudovima
 • nadležnim upravnim vlastima, a posebno finansijskim
 • kompanijama za naplatu dugovanja u slučaju neispunjavanja obaveza
 • poslovnim partnerima koji učestvuju u isporuci
 • osiguranje prilikom sklapanja ugovora o osiguranju za isporuku / uslugu ili pojavu osiguranog događaja
 • državni zavod "Republički zavod za statistiku Srbije", zakonom predviđena državna statistika (javna služba)
 • kupce (primaoci isporuka / usluga)


Dužina čuvanja podataka

Podaci se čuvaju do prestanka poslovnog odnosa ili do isteka roka koji se primenjuje na klijenta. Garancija i zakonska zadržavanja; van toga, do prestanka bilo kakvih sudskih sporova u kojima su podaci neophodni kao dokaz. Brisanje Vaših podataka mora biti opravdano za SALESIANER MIETTEX Bogsim d.o.o.


Informacije i pravo otkazivanja

Bez postavljanja dodatnih pitanja ćete u bilo kojem trenutku dobiti besplatne informacije o Vašim sačuvanim podacima. Uvek možete blokirati, ispraviti ili izbrisati Vaše podatke.

U svakom trenutku možete opozvati saglasnost za prikupljanje i upotrebu podataka bez konkretnog razloga osim za podatke koji su nam potrebni za ispunjenje ugovora. Rado ćemo odgovoriti na sva dodatna pitanja koja bi Vas mogla interesovati u vezi sa našim pravilima o privatnosti i obradom Vaših podataka.
  

Molimo kontaktirajte nas na :
SALESIANER MIETTEX Bogsim d.o.o.
Batajnički drum 23
11080 Beograd
info@salesianer.rs


Pravo na žalbu nadzornoj službi

Ako smatrate da obrada Vaših podataka krši zakon o zaštiti podataka ili su Vaši podaci bili zloupotrebljavani u neku svrhu, možete poslati pritužbu nadzornoj službi . U Srbiji to je GDPR.

Change Cookie Settings

Change My Cookie Settings

Rado ćemo Vas lično

posavetovati!

Pozovite nas na broj:

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close